Általános Szolgáltatási Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a szolgáltató által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Szolgáltatói adatok

A szolgáltató

Neve: Pintenicsné Godó Gabriella

A szolgáltató székhelye: 1154 Budapest, Bercsényi Miklós utca 110.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@meselek.hu

Adószáma: 79790822-1-42

Telefonszáma: +36 30 2266555

A szerződés nyelve: magyar

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Termékeink szórakoztató hanganyagok, például mesék, gyermekversek és mondókák. Ezen termékeink előfizetéses rendszerben megvásárolhatóak a weboldalon keresztül. A honlapon található cikkek, képek és termékek bármilyen nemű másolása, átvétele, engedély nélküli megjelenítése előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül szigorúan tilos!

Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a szolgáltatás megrendelésekor a megrendelőlapon láthat. A szolgáltatás nyújtása alanyi jogon ÁFA-mentes. Online hanganyag lévén nincs szállítási díj. Amennyiben az oldalon a termékeknél vagy az áraknál hiba vagy hiányosság keletkezik, fenntartjuk a jogot a módosításra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő, amennyiben a regisztráció nem valósult meg, ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. Termékeinkről a honlapon részletes leírás található. Amennyiben valamely termékünk akciós áron kerül a megvásárolható termékeink közé, akkor az akció időtartamáról tájékoztatjuk vevőinket.

Rendelés menete, fizetés és a szolgáltatás igénybevétele

A főoldal tetején található menüsorban lévő „Belépés”, „Mesetár” vagy „Mesetár előfizetés” mezők egyikére, valamint a honlapon több egyéb (értelemszerűen meghatározott) helyre kattintva jut a megrendelő a regisztrációs oldalra. Itt kell megadni a regisztráció kezeléséhez szükséges adatait, (számlázási adatokat), beleértve az e-mail címet (felhasználói azonosító) és a jelszót, valamint a kiválasztott előfizetői csomagot. Erről automatikus visszaigazolást küld a rendszer. Ezt követően a szolgáltató díjbekérőt állít ki a vásárló részére, akinek a megadott számlára történő átutalással van lehetősége kiegyenlíteni a vásárolt csomag ellenértékét. Az utalás jóváírása után a szolgáltató számlát állít ki, melyet emailen megküld az előfizetőnek és a csomagnak megfelelő időtartamra aktiválja a hozzáférést. Amennyiben a webáruházban hiba lép fel a csomagoknál vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Az előfizetés aktiválásáig lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. A szolgáltatás egy felhasználónév / jelszó párossal vehető igénybe, melyet a regisztrációs oldalon a vásárló rögzít. A helytelenül megadott adatok miatt keletkezett kárért nem vállalunk felelősséget. A felhasználónak természetesen van lehetősége az adatai módosítását kérni, és ebben maradéktalanul segíteni fogunk. A www.meselek.hu hozzáférési adatokat más embereknek tovább adni, értékesíteni szigorúan tilos, egy felhasználónév és jelszó párost csak egyetlen személy használhat. A rendelkezés megszegése esetén a hozzáférés megszüntetésre és a felhasználónév letiltásra kerül.

Elállás joga

Tekintettel arra, hogy a regisztrációt és fizetést követően a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalomszolgáltatás gyakorlatilag azonnal és tartalomra vonatkozó korlátozás nélkül hozzáférhető, a fogyasztó a fizetéssel kifejezetten hozzájárul, hogy a vállalkozás megkezdje a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát. Az elállásra és felmondásra a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § rendelkezései vonatkoznak. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

Panaszkezelés

Ha rendelése kapcsán valamilyen problémát tapasztal, kérjük, haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben az alábbi adatok megadásával: Regisztráció ideje; Panasz típusa és leírása. Email címünk: info@meselek.hu

Vegyes rendelkezések

A szolgáltató és előfizető vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Az Igénybe-vevő és a Szolgáltató a 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve az általános hatáskörű bíróság illetékességét kérheti. A honlapon található hanganyag, a felhasznált művek a honlap üzemeltetőinek ismerete szerint harmadik fél szerzői és kapcsolódó jogaitól mentesek. Amennyiben Önnek tudomása van arról, hogy valamely felvétel valamilyen szerzői vagy kapcsolódó jogot sért, kérjük, jelezze e-mail elérhetőségünkön. A jogsértő anyagot haladéktalanul eltávolítjuk. A honlapon található hanganyag rögzítése és a honlap céljától eltérő használata, illetve hasznosítása a honlap üzemeltetőinek előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem megengedett és jogi következményeket von maga után. Esetleges felhasználási igényét, kérjük, jelezze e-mail elérhetőségünkön.

A természetes, életszerű hatás érdekében a honlapon található hanganyag jelentős részben amatőr eszközökkel és mesélőkkel került rögzítésre. Ennek következtében, a legnagyobb igyekezet ellenére előfordulhatnak bakik, ugyanakkor ezeket nem tekintjük hibának, pusztán az élet velejárójának. Kérjük, minőségi elvárásai megfogalmazása során erre legyen tekintettel.