Általános Szolgáltatási Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a szolgáltató által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Szolgáltatói adatok
A szolgáltató neve:

Pintenics Gábor 
A szolgáltató székhelye: 1154. Budapest, Bercsényi Miklós utca 110. 
 A szolgáltató elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@meselek.hu 
Adószáma: 50910203-1-42
 Telefonszáma: +36 30 214 5472
 A szerződés nyelve: magyar
Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Termékeink szórakoztató anyagok, például mesék, gyermekversek és mondókák. Ezen termékeink előfizetéses rendszerben megvásárolhatóak a weboldalon keresztül. A honlapon található cikkek, képek és termékek bármilyen nemű másolása, átvétele, engedély nélküli megjelenítése előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül szigorúan tilos! Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a szolgáltatás megrendelésekor a megrendelőlapon láthat. A szolgáltatás nyújtása alanyi jogon ÁFA-mentes. Online hanganyag lévén nincs szállítási díj. Amennyiben az oldalon a termékeknél vagy az áraknál hiba vagy hiányosság keletkezik, fenntartjuk a jogot a módosításra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő, amennyiben a regisztráció nem valósult meg, ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. Termékeinkről a honlapon részletes leírás található. Amennyiben valamely termékünk akciós áron kerül a megvásárolható termékeink közé, akkor az akció időtartamáról tájékoztatjuk vevőinket.
Rendelés menete, fizetés és a szolgáltatás igénybevétele

A főoldal tetején található menüsorban lévő regisztrációs mezőre, a lap alján lévő csomagleírásokra, valamint a honlapon több egyéb (értelemszerűen meghatározott) helyre kattintva jut a megrendelő a regisztrációs oldalra, ahol ismét láthatóak a csomagok, tartalmuk és időtartamuk. Itt kell csomagot választania és megadni a regisztráció kezeléséhez szükséges adatait, beleértve az e-mail címet (felhasználói azonosító) és a jelszót. Ezt követően a vásárlónak a Paypal rendszerén keresztül van lehetősége kiegyenlíteni a vásárolt csomag ellenértékét. Ehhez átirányításra kerül a Paypal Holdings Inc. által üzemeltetett biztonságos oldalra. A vásárlással elfogadja, hogy a www.meselek.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek a: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg , mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring. A fizetésnél nincs várakozási idő, mert a sikeres fizetés után a honlap azonnal engedélyezi a belépést és a szolgáltatás igénybe vételét. Amennyiben a webáruházban hiba lép fel a csomagoknál vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő, amennyiben a regisztráció nem valósult meg, ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. A szolgáltatás egy felhasználónév / jelszó párossal vehető igénybe, melyet a regisztrációs oldalon a vásárló rögzít. A helytelenül megadott adatok miatt keletkezett kárért nem vállalunk felelősséget. A felhasználónak természetesen van lehetősége az adatai módosítását kérni, és ebben maradéktalanul segíteni fogunk. A www.meselek.hu hozzáférési adatokat más embereknek tovább adni, értékesíteni szigorúan tilos, egy felhasználónév és jelszó párost csak egyetlen személy használhat. A rendelkezés megszegése esetén a hozzáférés megszüntetésre és a felhasználónév letiltásra kerül.
Elállás joga

Tekintettel arra, hogy a regisztrációt és fizetést követően a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalomszolgáltatás azonnal és korlátozás nélkül hozzáférhető, a fogyasztó a regisztrációval és fizetéssel kifejezetten hozzájárul, hogy a vállalkozás megkezdje a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát. Az elállásra és felmondásra a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § rendelkezései vonatkoznak. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról. Panaszkezelés Ha rendelése kapcsán valamilyen problémát tapasztal, kérjük, haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben az alábbi adatok megadásával: Regisztráció ideje;
Panasz típusa és leírása. Email címünk: info@meselek.hu
Vegyes rendelkezések

A szolgáltató és előfizető vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Vevő és a Szolgáltató a 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve az általános hatáskörű bíróság illetékességét kérheti. A honlapon található hanganyag, a felhasznált művek a honlap üzemeltetőinek ismerete szerint harmadik fél szerzői és kapcsolódó jogaitól mentesek. Amennyiben Önnek tudomása van arról, hogy valamely felvétel valamilyen szerzői vagy kapcsolódó jogot sért, kérjük, jelezze e-mail elérhetőségünkön. A jogsértő anyagot haladéktalanul eltávolítjuk. A honlapon található hanganyag rögzítése és a honlap céljától eltérő használata, illetve hasznosítása a honlap üzemeltetőinek előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem megengedett és jogi következményeket von maga után. Esetleges felhasználási igényét, kérjük, jelezze e-mail elérhetőségünkön. A természetes, életszerű hatás érdekében a honlapon található hanganyag döntő részben amatőr eszközökkel és mesélőkkel került rögzítésre. Ennek következtében, a legnagyobb igyekezet ellenére előfordulhatnak bakik, ugyanakkor ezeket nem tekintjük hibának, pusztán az élet velejárójának. Kérjük, minőségi elvárásai megfogalmazása során erre legyen tekintettel.